Trobans al Facebook
Linkedin Contacte Català Castellano  

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

   

Serveis que oferim

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
.../Serveis que oferim
Adequació de maquinària i Equips de Protecció Individual (EPI's)
 
ADEQUACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL SEGONS EL RD 1215/97
· Segons el Real Decret 1215/97, l’empresari te l’obligació de garantitzar en les màquines, aparells, instruments o instal·lacions les condicions mínimes de seguretat i salut dels treballadors o reduir, en el cas que no es poguessin suprimir, qualsevol tipus de risc al màxim.
· L’empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que els equips de treball siguin els adequats per el treball que s’hagi de realitzar i convenientment adaptats, per tal de garantitzar la seguretat i salut dels treballadors.
·

L’objectiu és facilitar a les industries que ho precisin la implantació de mesures correctores en les màquines i instal·lacions automàtiques amb la finalitat de que compleixin tots els reglaments i normatives que regulen la seguretat dels treballadors en la utilització i ús dels equips de treball.


DIAGNÓSTIC DELS EQUIPS DE TREBALL
· Estudi personalitzat dels diferents factors de risc que intervenen tant en la màquina en sí, com en el procés d’utilització de la mateixa.
· Identificació dels perills que son causa potencial de dany.
· Avaluació dels riscos, es realitzaran les medicions, anàlisi o assaigs pertinents, conforme a mètodes o criteris recollits a la legislació específica d’aplicació.
· Identificació dels riscos que no poden eliminar-se, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques per controlar i reduir el risc.
· Elaboració d’informes de les no conformitats per esser comprovada per l’autoritat laboral, registre dels requisits legals, reglamentaris i altres requisits normatius.
·

Certificat de conformitat de l’equip de treball una vegada estigui adequat.

   
ASSESSORIA PER A L’ADEQUACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL
· Assessorament sobre les mesures correctores per l’eliminació o minimització dels riscos detectats.
· Realització de controls i revisions periòdiques. Implica elaborar procediments adequats del control i seguiment, del manteniment i de la comprovació que assegurin el funcionament de les mesures preventives adoptades.
ASSESSORIA PER A L’ADQUISICIÓ DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
·

Assessorament i orientació sobre els equips de protecció individual i col·lectius a utilitzar, normes d’utilització, manteniment preventiu, jornades formatives d’entrenament per l’ús de sistemes de respiració autònoms, ...

 Qui som?
Per què ho oferim?
Alerta Editorial
On som?
Sol·licita'ns pressupost
Formació
 
 
Davant les noves necessitats, més recolzament!
La necessitat d'una millor qualitat del treball.
Protegeixi la seva empresa amb una prevenció a mida.
  Alerta Prevenció S.L. l Disseny: mmartori.com