Trobans al Facebook
Linkedin Contacte Català Castellano  

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

   

Serveis que oferim

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
.../Serveis que oferim
Elaboració i implantació de Plans d'Emergència
 
ORGANITZI’S DAVANT D’UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIALes activitats que ALERTA PREVENCIÓ ha de desenvolupar s’engloben en:
· Anàlisi i elaboració del Pla d’emergència
· Formació i informació dels treballadors
· Realització periòdica de simulacres

PRESTACIONS INCLOSES EN L’ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA
A
  ANÀLISI I ELABORACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA
· Identificació de les situacions d’emergència i adopció del pla d’emergència.
· Determinació de l’organigrama que adoptarà l’equip d’emergència o brigada contraincendis.
·

Determinació necessitats informatives i formatives del personal que formi part del equips d’emergències i de la resta de personal de l’empresa.

 
B
  FORMACIÓ I INFORMACIÓ DELS TREBALLADORS
· Confecció de Manuals informatius, tríptics per la totalitat dels treballadors i per a visites. 
· Confecció Manuals i fitxes d’actuació per els membres de l’equip de Segona Intervenció.
·

Formació (a dos nivells):
- Equips de Segona Intervenció; S’impartirà formació teòrica i pràctica en extinció d’incendis.
- Resta de personal; S’impartirà formació teòrica en extinció d’incendis per que puguin prestar suport als equips de Segona Intervenció i col·laborar amb ells fins l’arribada dels Serveis Externs.

 
C
  REALITZACIÓ PERIÒDICA DE SIMULACRES
· Preparació i organització del simulacre. 
· Realització informe.
   

 Qui som?
Per què ho oferim?
Alerta Editorial
On som
Sol·licita'ns pressupost
Formació
 
 
Davant les noves necessitats, més recolzament!
La necessitat d'una millor qualitat del treball.
Protegeixi la seva empresa amb una prevenció a mida.
  Alerta Prevenció S.L. l Disseny: mmartori.com