Revisions

Alerta Prevencio. 2. Revisions

Revisió mèdica i renovació de carnets

ALERTA PREVENCIÓ S.L. realitzem revisions mèdiques per a la renovació de carnets i permisos com:

  • Carnet de Conducció
  • Armes
  • Animals perillosos
  • Embarcacions
  • Submarinisme
  • Seguretat
  • Grues

Horaris:
Dilluns de 15:00 a 17:30 hores
Dimarts de 08:30 a 09:30 hores

C/ Font Vella, 93 · 08221 Terrassa
T. 93 788 08 76

 

 

Som un Centre homologat per la DGT per a l’obtenció o renovació del permís de conduir.

call to action image

Reservar online

Reservar ara

Revisions de carnet de conduir

La legislació espanyola obliga a renovar el permís de cuan finalitza el seu període de vigència.

Has d’acostar-te al nostre centre de Terrassa amb el teu permís de conduir i DNI o passaport. Farem l’exploració sense esperes i atès pels nostres professionals. Per la revissió no necessites portar fotografia.

Es pot tramitar la renovació del permís de conduir fins a 3 mesos abans de la seva caducitat, sense perdre data de vigéncia.

Vigència dels permisos:

El permís de la classe B té un període de vigència de 10 anys fins als 65 anys. A partir dels 65 anys la vigència és de 5 anys.

Els permisos de les classes professionals, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D i D + E:

* Cinc anys mentre el seu titular no compleixi els 65 anys d’edat.
* A partir dels 65 anys el període de vigència serà de tres anys.

CARNETS PROFESSIONALS

Permís C1-C
Permet conduir camions sense límit de pes i 9 places,  inclòs el conductor.

Permís D1-D
Permet conduir vehicles amb més de 9 passatgers.

Permís C1-C-D1-D+E
Permet arrossegar remolcs no lleugers.

EMBARCACIONS

Els títols nàutics han de renovar-se cada 10 anys, excepte les persones majors de 70 anys, que es cada 5 anys. El certificat PER o per a altres títols nàutics és imprescindible.

LLICÈNCIA D’ANIMALS PERILLOSOS

La tinença de qualsevol animal classificat com potencialment perillós requerirà la prèvia obtenció d’una llicència administrativa, per a la qual se sol·licitarà el corresponent certificat mèdic.

LLICÈNCIA DE GRUES

Per a obtenir o renovar la llicència de grues, serà necessari aportar un certificat mèdic expedit per un Centre de Reconeixements, com el nostre de Terrassa.

SUBMARINISME

Realitzem el certificat d’aptituds psicofísiques obligatori per a l’obtenció o renovació del teu títol de busseig.

CERTIFICAT MÈDIC PER LLICÈNCIA D’ARMES

Per obtenir o renovar qualsevol llicència d’armes, serà necessari que aportacions un certificat mèdic expedit per un Centre de Reconeixements. Només necessites portar el teu DNI.

Alerta Prevenció. Davant les noves necessitats, més recolzament

Davant les noves
necessitats, més
recolzament!

Alerta Prevenció. La necessitat d'una millor qualitat del treball

 La necessitat d’una
millor qualitat
del treball

Alerta Prevenció. Protegeixi la seva empresa amb una prevenció a mida

Protegeixi la seva
empresa amb una
prevenció a mida

WhatsApp chat