Qui som

Alerta Prevencio. 4. Qui som

Alerta Prevenció és una empresa acreditada com a Servei de Prevenció Aliè pel Departament de treball de la Generalitat de Catalunya (SP-081-B) pel desenvolupament de la Seguretat, la Higiene Industrial, l’Ergonomia, la Psicosociologia i la Medicina del Treball.

Oferim un servei per empreses des de 2003 perquè compleixin la Llei de Prevenció de Riscos Laborals amb la voluntat d’implantar i promoure la cultura de la prevenció i la seguretat a tots els nivells. Volem que els nostres clients no només compleix amb les exigències legislatives sinó també assoleix una reducció dels costos derivats dels possibles accidents o malalties professionals i, a més, aconsegueix crear un procés i ambient favorables per un millor rendiment productiu.

Assessorem i recolzem en la Gestió Preventiva i a la Implantació de Plans de Prevenció de Riscos Laborals, industrials i mediambientals i d’Emergència integrant-los amb altres Sistemes de Gestió com els de Qualitat, Medi Ambient, Riscos Laborals, etc.

Alerta Prevenció. Qui som
Alerta Prevencio. Prevencio de Riscos Laborals

Prevenció de riscos laborals

Assessorem i recolzem en la Gestió Preventiva i a la Implantació de Plans de Prevenció de Riscos Laborals, industrials i mediambientals i d’Emergència integrant-los amb altres Sistemes de Gestió com els de Qualitat, Medi Ambient, Riscos Laborals…

Alerta Prevencio. Revesió médica per carnets

Revisions mèdiques per carnets

Revisions mèdiques per a la renovació de carnets i permisos: Conducció, Embarcacions, Animals perillosos, Submarinisme, Armes, Seguretat i Grues. Som un centre homologat per la DGT per a l’obtenció o renovació del permís de conduir.

Alerta Prevencio. Cursos Formació Bonificats

Formació presencial i online

Formació per empreses i particulars. Homologats per la Fundació Laboral de la Construcció i la Fundació del Metall. El nostres cursos es poden bonificar. Som una entitat reconeguda per organitzar accions formatives per a la Fundació Tripartida.

Per què ho oferim?

La importància de la prevenció

Millorar la qualitat de treball 
La societat del Ben Estar exigeix cada vegada més demandes de millores en tots els àmbits, com ara en l’assistència sanitària, en l’accés a l’educació, en facilitats de mobilitat en el territori… En aquest context, les condicions de treball també estan tendint a ser de més qualitat, ja sigui per consciència dels mateixos treballadors o dels empresaris o per compliment legal.

Compliment legal, menys despeses i més productivitat 
Augmentar la seguretat de feina i el nivell de salut, o cosa que és el mateix, minimitzar els riscos de possibles accidents o problemes de salut a tota persona que està realitzant una feina és ara un dels principals objectius de qualsevol empresa. Un objectiu que respon a la necessitat de l’empresari a complir la normativa exigible en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, a la vegada que també s’assoleix una reducció dels costos derivats dels possibles accidents o malalties professionals i a més s’aconsegueix crear un procés i ambient favorables per assolir el màxim rendiment productiu.

Exigències
Cada empresa s’emmarca en una situació molt específica determinada pel sector de la seva activitat, l’escenari on la realitza i les condicions físiques i psíquiques dels seus treballadors. Aquests tres factors impliquen un assessorament i suport molt concret per determinar els Plans de Prevenció de Riscos Laborals de cada empresa.

Àrees de Prevenció de Riscos Laborals
Els Riscos Laborals abracen quatre àrees de gestió: la seguretat en el treball, la higiene industrial, l’ergonomia i la psicosociologia.

La seguretat en el treball estudia els riscos derivats per la manipulació de màquines o eines i d’altres factors dels quals es puguin esdevenir accidents. Conducció de grues, introducció de matèria a una màquina…
La higiene industrial té com a objectiu la prevenció de les malalties professionals mitjançant el control dels contaminats existents a l’ambient laboral. Desinfecció d’espais, manipulació de productes tòxics…
L’ergonomia té com a objectiu adequar i acomodar el lloc de treball a les característiques del treballador, amb la finalitat de fer la tasca més segura, més eficient i més confortable. Posició correcta davant d’un ordinador, racionalització de l’espai per reduir desplaçaments
I la psicosociologia estudia els factors psicosocials i de l’organització que poden afectar la salut psicològica dels treballadors, repercutint en la satisfacció en el treball, per tant, en el seu rendiment laboral. Treballar sense veure la llum del dia, rebre constantment reclamacions de clients…

El nostre catàleg de serveis que oferim es:

 • Assessorament de la Gestió Preventiva.
 • Servei de Prevenció Aliè.
 • Integració de Sistemes de Gestió.
 • Adequació de maquinària i Equips de Protecció Individual (EPI’s).
 • Elaboració i implantació de Plans d’Emergència.
 • Plans de seguretat, coordinacions d’obra i assistències tècniques.
 • Vigilància de salut

Així podem assessorament a les empreses en:

 • Compliment de la normativa exigible en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Protecció de la seguretat i salut dels treballadors.
 • Millores en la qualitat del treball a la seva empresa.
 • Millores a les instal·lacions i els equips de treball de l’empresa.
 • Millores organitzatives  per assolir un bon ambient de treball.
 • Reducció dels costos derivats dels possibles accidents o malalties professionals.
 • L’objectiu és assolir uns nivells de producció i de servei òptims, integrant la prevenció a la seva empresa.

Fem totes les accions necessàries perquè les empreses compleixin escrupolosament les normatives
a les quals estan subjectes a la vegada que minimitzen significativament qualsevol risc.

Elaborem un pla d’implantació tenint en compte que l’activitat productiva de l’empresa i que busca que
el dia a dia laboral no es vegi perjudicat en el moment de l’adequació als Plans de Prevenció de Riscos.

El nostre equip de professionals és multidisciplinari (Enginyeria, Ciències Socials i Humanes)
amb àmplia experiència en l’anàlisi de riscos i sòlida formació amb gestió de riscos laborals i medi ambient.
Donem servei a totes les disciplines de la indústria, els serveis i la construcció.

Riscos Laborals

El Real Decret 1215/97 obliga als empresaris l’adequació dels equips de treball per crear les condicions indispensables que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors tot adoptant les mesures necessàries sobre les màquines, aparells, instruments i instal·lacions que manipulen o envolten als seus empleats.

Per aquest motiu ALERTA PREVENCIÓ realitza un estudi previ sobre els possibles riscos en cada un dels llocs de treball i elabora el Pla de Prevenció i també el d’adequació, així com la realització de controls i revisions periòdiques de la seva eficiència i compliment. També es fa la formació pertinent adreçada a cada lloc de treball específic i l’assessorament per a l’adquisició dels equips de protecció individual.

Plans d’Emergència

En situació d’emergència és important organitzar els recursos tant humans com materials mitjançant un Pla d’Emergència per assegurar la vida de les persones i minimitzar els danys materials. Si en una situació perillosa o d’emergència s’actua de manera improvisada, les conseqüències poden arribar ser molt greus.

ALERTA PREVENCIÓ fa una anàlisi i elabora el Pla d’Emergència tenint en compte, entre altres aspectes, l’estructura de l’edifici on se situa l’activitat productiva, els materials emmagatzemats i que es manipulen i el nombre i distribució dels treballadors. En aquest Pla s’identifiquen les possibles situacions d’emergència, es concreta l’organigrama que adoptarà l’equip d’emergència i es determinen les necessitats formatives i informatives per al personal.

Un cop aprovat el Pla d’Emergència, ALERTA PREVENCIÓ és qui coordina totes les accions per assegurar que en cas d’emergència tot es faci segons marqui aquest pla, o sigui, elabora els manuals informatius i d’actuació i s’encarrega de la formació dels treballadors amb la col·laboració de bombers professionals, entre altres responsabilitats.
Per últim, i per reduir al màxim la improvisació en una situació de perill, també es preparen i realitzen periòdicament simulacres d’emergència amb la presència de bombers.

Alerta Prevenció. Davant les noves necessitats, més recolzament

Davant les noves
necessitats, més
recolzament!

Alerta Prevenció. La necessitat d'una millor qualitat del treball

 La necessitat d’una
millor qualitat
del treball

Alerta Prevenció. Protegeixi la seva empresa amb una prevenció a mida

Protegeixi la seva
empresa amb una
prevenció a mida

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
WhatsApp chat