Avís Legal

POLITÍCA DE PRIVACITAT

ALERTA PREVENCIÓ, S.L.  informa els usuaris que compleix amb la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓDE DADES.  REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de Maig de 2016.

ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

Adreça: C/ FONT VELLA 93. C.P. 08221, TERRASSA (BARCELONA).
C.I.F.: B63183743
Telf.: 937880876

E- mail: info@alertaprevencio.com

Web: https://alertaprevencio.com

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, ALERTA PREVENCIÓ, S.L., només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i/o activitats atribuïdes per la Llei.

Aquesta política de protecció de dades personals pot variar amb el temps a causa de possibles canvis en la legislació, jurisprudència o als criteris seguits per l’ Agència Espanyola de protecció de dades o l’ autoritat competent en tot moment. És per això que ALERTA PREVENCIÓ, S.L. es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís de l’ accés als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En aquest cas ALERTA PREVENCIÓ, S.L. anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb suficient antelació, abans de posar-los en pràctica

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades de caràcter personal, subministrades per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractades segons la normativa vigent (REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de maig de 2016) sobre protecció de dades de caràcter personal, i en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de ALERTA PREVENCIÓ, S.L. que administri aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present web són voluntàries, mentre que la negativa a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSECUENCIA

Mitjançant la realització dels formularis inclosos en els diferents websites relacionats als serveis oferts per ALERTA PREVENCIÓ, S.L., els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per ALERTA PREVENCIÓ, S.L., podent exercir els drets pertinents segons la següent clàusula.

INFORMACIÓ PER A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ I PORTABILITAT.  

Els usuaris poden exercitar, respecte de les dades recaptades, en la forma descrita punt anterior, els drets reconeguts en el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓDE DADES.  REGLAMENT (UE) 2016/679 i en particular els drets d’accés , rectificació, oposició, cancel·lació de les dades, informació, supressió i portabilitat. Qualsevol usuari pot exercir els drets esmentats en el paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l’adreça de ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

Al mateix temps, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-nos-ho per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a ALERTA PREVENCIÓ, S.L., a l’adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa.

INFORMACIÓSOBRE ELS DATUS QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT.

DADES QUE ES CONSERVEN.

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com el seu nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per ALERTA PREVENCIÓ, S.L.  i mai es ven, transfereix o s’ arracona a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. és responsable d’ aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a ALERTA PREVENCIÓ, S.L. amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d’ organització, així com la realització d’ activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix l’ informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació d’ usuaris i per realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recopilació de dades i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en alguns casos de la necessitat d’aplicar aquestes dades per a l’accés dels usuaris ad’acabats continguts del  Web.

En el seu cas, se lidemanarà als usuaris autorització perquè  ALERTA PREVENCIÓ, S.L. pugui fer ús de les seves dades per enviar-li informació relativa a l’entitat, les activitats realitzades o altres temes relacionats.

COMPROMÍS DELS USUARIS PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUEN INSCRITES EN UN FITXER.

Introduir dades en un o alguns dels fulls de captació de dades implica l’acceptació d’aquests termes d’ús i política de privacitat, donant a entendre que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal per al mateix i es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la nostra web.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’ USUARI

Així mateix i encara que l’usuari hagi estat informat de la possible existència de cessions de dades personals a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a aquestes cessions, en cap cas, excepte en els coberts per la legislació vigent, cap tercer aliè a ALERTA PREVENCIÓ, S.L. tindrà accés, sense el consentiment dels usuaris a les seves dades personals i/o de navegació. En els altres casos ALERTA PREVENCIÓ, S.L. col·laborarà perquè aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, no obstant això serà exigible al tercer citat.

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, exceptuant el cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’ INFORMACIÓN

Ocasionalment ALERTA PREVENCIÓ, S.L. envia un email notificant novetats o ofertes que puguin produir-se en aquest lloc Web de ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic al nostre e-mail amb la paraula baixa en l’apartat assumpte.

 RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER AL SEU ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en ells, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Per tant, l’ús que es pot fer de la informació, imatges, continguts i/o productes accessibles a través de la pàgina web està subjecta a la llei, nacional o internacional, així com els principis de bona fe i ús lícit pels usuaris, que serà totalment responsable per l’accés i l’ús adequat.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació, la moralitat, ordre públic, bons costums, els drets de tercers o de ALERTA PREVENCIÓ, S.L., tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals van ser concebuts aquests serveis o continguts.

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. no assumeix cap responsabilitat, directament o indirectament, per dany emergent o lucre cessant, derivat del mal ús del servei o continguts realitzats pels usuaris o tercers.

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable del web, des d’on es poden disposar de diferents aplicacions és:

ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

Adreça: C/ FONT VELLA 93. C.P. 08221, TERRASSA (BARCELONA).
C.I.F.: B63183743

Telf.: 937880876

E- mail:  info@alertaprevencio.com

Web: https://alertaprevencio.com

 

CONCEPTE D’ USUARI 

La utilització del web li atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per ALERTA PREVENCIÓ, S.L. en el mateix moment que l’usuari accedeix a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que hi pot haver modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ALERTA PREVENCIÓ, S.L.  no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o des de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un accés a una web, no pròpia, es realitza per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ALERTA PREVENCIÓ, S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè.  ALERTA PREVENCIÓ, S.L., no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar malament un vincle, tant en contactar a la web de ALERTA PREVENCIÓ, S.L.,  com en accedir a la informació d’altres webs des del web de ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines webs poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s’ incorporaran canvis a la informació continguda.

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. ha obtingut informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o aquest.

També s’adverteix que els continguts d’aquest web, té finalitat informativa quant a qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

 INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TÈCNICA I/O DE CONTINGUT

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas d’existir interrupcions o un mal funcionament del servei o contingut ofert a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, ALERTA PREVENCIÓ, S.L. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, perdudes de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric, o qualsevol tipus de dany indirecte que li pogués causar als usuaris per causes alienes a ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que l’hagi posat a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que ALERTA PREVENCIÓ, S.L. realitza els seus millors esforços per evitar aquests tipus d’incidents.

En cas que l’usuari prengui determinades decisions o realitzi accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per ALERTA PREVENCIÓ, S.L., així com els continguts penjats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra segons la legislació sobre propietat intel·lectual, per tant, es troben protegides per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i en general, qualsevol altre acte d’ explotació pública referida tant a les pàgines web com al seu contingut i informació, sense l’ exprés i previ consentiment i per escrit de ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programes, noms comercials, marques, dibuixos industrials, qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ALERTA PREVENCIÓ, S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programa necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra segons el Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables.

L’incompliment ja assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la sanció pertinent per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris d’ aquests serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

En concret i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemant en suports físics o logístics ( per exemple, memòries usb o disc dur d’ordinador), digitalitzar o posar a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ALERTA PREVENCIÓ, S.L., així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en qualsevol cas estan subjectes a la legislació aplicables en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de Protecció de la imatge.

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i o serveis en ells oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través de mail.

 ALERTA PREVENCIÓ, S.L. en aquest sentit podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l’ única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per tal d’ evitar que a través de les seves pàgines web puguin penjar-se a la xarxa continguts o opinions, considerades com a racistes, xenòfobs, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries o que, de qualsevol manera,  fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de ALERTA PREVENCIÓ, S.L., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, a banda que expressin de manera certa i inconfundible el contrari, en els casos en què per la naturalesa del servei o contingut això sigui possible, s’ entén que autoritza ALERTA PREVENCIÓ, S.L. per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemar-los en suports físics o logístics (per exemple memòria USB o disc dur d’ordinador), digitalitzar, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ALERTA PREVENCIÓ, S.L., traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació de les observacions, opinions, o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que aquest previst  legalment. Així mateix, s’ entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’ enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

D’ acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, ALERTA PREVENCIÓ, S.L. queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’ aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’ adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’ s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió en qualsevol de les facultats morals de dret d’ autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibides qualsevol recurs tècnic, logístic o tecnològic, per virtut de qualsevol tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’ esforç dut a terme per ALERTA PREVENCIÓ, S.L. per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció de les pàgines web de ALERTA PREVENCIÓ, S.L., sense consentiment previ, exprés i per escrit de ALERTA PREVENCIÓ, S.L.  Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels drets de Propietat intel·lectual de ALERTA PREVENCIÓ, S.L. sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. no assumirà cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat per continguts, serveis, productes, etc…. de tercers, els quals puguin accedir directament o a través de baners, enllaços, links, hyperlinks o vincles similars dels websites de ALERTA PREVENCIÓ, S.L.

WhatsApp chat