Informació i llistat de cursos

Catàleg de cursos d’Alerta Prevenció

Prevenció de Riscos Laborals

 • Conducció de Carretons Elevadors
 • Plataformes elevadores
 • Treballs en alçades
 • Treballs verticals
 • Espais confinats
 • Atmosferes explosives
 • Amiant
 • Operador de Pont Grua i Camió Grua
 • Conducció de Retroexcavadora
 • Conducció de Dúmper
 • Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (30 i 50 h)
 • Delegats de prevenció
 • Mobilització de pacients
 • Tècniques de correcció postural
 • Coneixement i control de la legionel·la
 • Prevenció de riscos biològics
 • Seguretat viària

Fundació Laboral de la Construcció i el Metall

 • Bàsic PRL, Recurs Preventiu (60 h)
 • Personal Directiu d’empresa (10 h)
 • Responsables d’obra i tècnics execució (20 h)
 • Comandaments intermedis (20 h)

Formació per oficis (especialitat, 20 h i 6 h)

 • Paleta
 • Treballs de demolició i rehabilitació
 • Encofrats, Ferralla
 • Revestiment de guix
 • Electricitat
 • Fontaneria
 • Canteria
 • Pintura
 • Paviment i enrajolats
 • Operadors d’aparells elevadors,
 • Operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres
 • Operador d’equips manuals
 • Instal·ladors de finestres i envidraments
 • Instal·ladors de rètols
 • Instal·ladors  d’ascensors
 • Muntador d’estructures de fusta
 • Instal·ladors d’elements de fusteria i moble
 • Instal·lacions, reparacions i muntatges d’estructures metàl·liques
 • serralleria i fusteria metàl·lica.

Empresa saludable – Salut i alimentació

 • Manipulació d’aliments
 • Alimentació i emocions
 • Alimentació saludable
 • etiquetatge i cistella saludable
 • Neuromàrqueting i alimentació
 • Menú saludable: de tàper en el treball
 • Nutrició i dietètica
 • Mindfulness
 • Tècniques de relaxació
 • Tècniques de massatges
 • Resolució de conflictes
 • Gestió de l’estrès
 • Direcció equips de treball/lideratge
 • Al·lèrgies alimentàries
 • Dermatitis al·lèrgiques

Emergències i primers auxilis

 • Formació en emergències i primers auxilis
 • Formació equips de primera intervenció
 • Formació equips de segona intervenció
 • Socorrisme i primers auxilis
 • Us del Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA)
WhatsApp chat