Assessorament de la Gestió Preventiva

MÉS TRANQUIL·LITAT PER A LA SEVA EMPRESA

ALERTA PREVENCIÓ, S.L. els ofereix assessorament en:

  • Protecció de la seguretat i salut dels treballadors.
  • Millores en la qualitat del treball a la seva empresa.
  • Millores a les instal·lacions i els equips de treball de l’empresa.
  • Millores organitzatives per assolir un bon ambient de treball.
  • Reducció dels costos derivats dels possibles accidents o malalties professionals.
  • Compliment de la normativa exigible en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

· L’objectiu és assolir uns nivells de producció i/o de servei òptims, integrant la prevenció a la seva empresa.

WhatsApp chat