Elaboració i implantació de Plans d’Emergència

ORGANITZI’S DAVANT D’UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA

Les activitats que ALERTA PREVENCIÓ ha de desenvolupar s’engloben en:

 • Anàlisi i elaboració del Pla d’emergència
 • Formació i informació dels treballadors
 • Realització periòdica de simulacres
Elaboració i implantació de Plans d'Emergència

PRESTACIONS INCLOSES EN L’ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA

A: ANÀLISI I ELABORACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA

 • Identificació de les situacions d’emergència i adopció del pla d’emergència.
 • Determinació de l’organigrama que adoptarà l’equip d’emergència o brigada contraincendis.
 • Determinació necessitats informatives i formatives del personal que formi part del equips d’emergències i de la resta de personal de l’empresa.

B: FORMACIÓ I INFORMACIÓ DELS TREBALLADORS

 • Confecció de Manuals informatius, tríptics per la totalitat dels treballadors i per a visites.
 • Confecció Manuals i fitxes d’actuació per els membres de l’equip de Segona Intervenció.
 • Formació (a dos nivells):
  • Equips de Segona Intervenció; S’impartirà formació teòrica i pràctica en extinció d’incendis.
  • Resta de personal; S’impartirà formació teòrica en extinció d’incendis per que puguin prestar suport als equips de Segona Intervenció i col·laborar amb ells fins l’arribada dels Serveis Externs.

C: REALITZACIÓ PERIÒDICA DE SIMULACRES

 • Preparació i organització del simulacre.
 • Realització informe.
Prevenció de Riscos Laborals. Serveis que oferim
WhatsApp chat