Integració de Sistemes de Gestió

QUALITAT, MEDI AMBIENT, RISCOS LABORALS

AVANTATGES I BENEFICIS:

 • Optimització dels recursos interns.
 • Reducció dels costos d’implantació i certificació.
 • Reducció de la documentació.
 • Reducció del procés auditor.
 • Efectivitat de la formació.
 • Unificació de tasques i responsables.
 • Major vinculació entre l’estratègia de l’empresa i el sistema de gestió.
 • Millora de la comunicació interna i externa.
 • Millora la imatge externa.
 • Fàcil incorporació de nous sistemes.
 • Compliment de la normativa.
WhatsApp chat